ES Projektai

UAB „Airuslita“ įgyvendina projektą Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0944 „UAB „Airuslita“ E. komercijos sprendinių diegimas“, kurio tikslas – įdiegti efektyviai veikiančius E. komercijos sprendinius, kurie bus naudojami gaminamos produkcijos pardavimams vystyti ir užsakymams valdyti bei išteklių valdymo sistemos integravimui į savitarnos platformas.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti ir įdiegti naujus bei inovatyvius elektroninės savitarnos platformos UAB „Airuslita“ gaminamų gaminių pardavimams vystyti ir užsakymams valdyti bei išteklių valdymo sistemos integravimo į savitarnos platformos sprendinius, įskaitant duomenų mainų valdymą programinės įrangos komplektą. Prioritetas teikiamas skaitmeniniams sprendiniams, užtikrinantiems technologinį, funkcinį ir vizualinį savitarnos naudojimo efektyvumą ir pranašumą. Įgyvendinus projektą, atsiras skaitmeninis horizontalus integralumas, gerės užsakymų vykdymo kontrolė visuose etapuose, bus taupomi ištekliai, mažės sąnaudos, augs prekių gamybos, naudojimo bei pristatymo intensyvumas, naujų gaminių kūrimo, gamybos įsisavinimo ir pateikimo rinkai tempai, tobulės atsargų ir išteklių valdymas, augs darbo našumas, įmonės konkurencingumas bei gaminamų prekių pardavimo apimtys.

Projektui įgyvendinti buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“.

Projekto pavadinimas: „UAB „Airuslita“ E. komercijos sprendinių diegimas“
Projekto vykdytojas: UAB „Airuslita“
Projekto vertė: 65.834,50 Eur
Skirta parama: 49.375,87 Eur
Projekto įgyvendinimo pradžia: 2022-02-17.
Numatoma projekto įgyvendinimo pabaiga: 2023-02-11.

UAB „Airuslita” įgyvendina projektą Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-01-0048 „Gamybos skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Airuslita“ pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Pramonės skaitmeniniams Lt“.

Projekto finansavimui iš Europos regioninės plėtros fondo skirta finansavimo suma sudaro 780.740 Eur.

Įgyvendinant projektą, planuojama modernizuoti esamus technologinius procesus diegiant našias ir efektyvias gamybos, verslo valdymo priemones, įdiegti ir įsisavinti naujus skaitmenizuotus technologinius procesus, gamybos priemones ir draugiškus aplinkai gaminius užsakovų – pramonės įmonių poreikiams tenkinti. Modernizavus gamybinius procesus, gerės UAB „Airuslita“ gaminių kokybė, konkurencingumas, augs darbo našumas.

To top